Over
Eric

Persoonlijke ontwikkeling en veiligheid als basis

De mens, zijn ontwikkeling en een veilige (organisatie)cultuur zijn mijn uitgangspunt. Als mensen zich veilig voelen, zich gezien en gesteund voelen, dan zijn ze tot veel in staat. Groeien ze. Vanuit die basis werk ik. Dat betekent in onze samenwerking: ik sta naast je. Ik adviseer, jij beslist. Maar altijd vanuit een weloverwogen keuze.

Prognose niet gehaald? Wat gaan we nu anders doen?

We werken vanuit een strakke administratie én een budgettering. Een nauwgezette, gedetailleerde analyse van kosten en uitgaven en een budget dat we opstellen op basis van de visie, het beleid en de verwachtingen van jou als ondernemer. We maken een perspectief per maand en verder vooruit. Die prognose, dat exploitatie-overzicht is onze leidraad.

Uit de administratie rollen elke maand heldere, eerlijke rapportages. Wat was vooraf begroot en hoe heeft het bedrijf daadwerkelijk gedraaid? Elke maand zit ik samen met jou en/of het managementteam aan tafel om die rapportages te bespreken en te analyseren. Wat ging er goed en waardoor komt dat? Is de prognose niet behaald, welke factoren hebben daarvoor gezorgd? Welke corrigerende of preventieve maatregelen moeten genomen worden?

We gaan samen voor jouw doel

Op die manier weet je exáct hoe je ervoor staat, op elk moment, word je niet verrast en heb je zelf de touwtjes in handen om jouw doel te bereiken. En ja, daarbij stel ik soms vervelende en kritische vragen. Maar altijd gericht op het proces, op jouw doel.

Weten wat ik hiervoor deed? Bekijk het hieronder.

Van stagiair tot 230 man in dienst

Tijdens mijn studie HEAO Bedrijfsinformatica ontwierp en ontwikkelde ik als afstudeeropdracht een werkvoorbereidingssysteem voor een groot staalbouwbedrijf in het zuiden van ons land. Dit systeem, op Oracle gebaseerd, maakte stuk-, voorraad- en bestellijsten en diverse dwarsanalyses ondersteunde het aansturen van grote projecten.

Ik ging in dienst bij het bedrijf en in de 11 jaar (1990 – 2001) dat ik er werkte, initieerde en begeleidde ik ook andere automatiseringsklussen. Denk daarbij aan het automatiseren van de tekenkamer met moderne CAD systemen (Bocad/Sircad) en het automatiseren van diverse metaalbewerkingsmachines (CNC-sturingen).

Opzetten financiële organisaties

Na verloop van tijd groeide ik door in het bedrijf en verschoof mijn aandacht meer en meer naar de organisatie, inkoop en projectleiding. In 1998 werd het bedrijf verkocht en nam de Westerhout Groep het management voor haar rekening. Die organisatie had meerdere bedrijven in haar portefeuille en na enkele maanden vroegen ze me of ik in dienst wilde komen om ook de organisatie van de andere bedrijven op orde te brengen en de financiële rapportagestructuur op te zetten. Niet zelden waren reorganisaties nodig. Het opnieuw opzetten van de administratieve organisatie, inclusief financiële administratie, werd één van mijn belangrijkste werkzaamheden.

Van administratie tot mede-eigenaar

In 2001 vroeg een oud-collega van het staalbedrijf me of ik hem wilde ondersteunen bij het opzetten van een ingenieursbureau. Hij startte als zzp-er, richtte later een BV op, maar had nogal wat vraagstukken rond de boekhouding, personeel en andere organisatorische zaken. Na een jaar kreeg ik de mogelijkheid een aandeel in het bedrijf te nemen en werd daarmee mede-eigenaar.

Overnames als groeistrategie

Omdat we in het begin slechts een zeer beperkt aantal klanten hadden en het belangrijk was het risico te spreiden, was het belangrijk onze strategie te veranderen. Het aanbieden van een breder productaanbod zou het bedrijf een stevigere basis geven. De overname van een een bureau in geo- en milieutechnisch onderzoek was de eerste stap. Ons bedrijf werd daarmee stabieler en groeide flink in aantal medewerkers, omzet en resultaat.

Jaren van autonome groei

In de jaren daarna werd een autonome groei ingezet. We namen elke afstudeerder in de regio aan, waardoor we steeds meer opdrachten konden uitvoeren. We maakten een mooie en solide groei door. Steeds meer opdrachtgevers klopten bij ons aan en kregen veel vragen uit de markt. We zagen kansen. Wanneer we ons productaanbod nog verder zouden uitbreiden, zou onze marktpositie nog sterker worden. Dat deden we; we deden enkele interessante overnames, waardoor we onze opdrachtgevers nog completer konden bedienen.

Plussen in crisistijd

Het gevolg was dat we een anticyclische structuur hadden: onze bedrijven waren zodanig samengesteld dat er altijd enkele bedrijven mooie winsten boekten, in welk weer de markt zich ook bevond. We draaiden goed, óók in crisistijd.

Elk jaar groeiden we meer dan 20%, waardoor we nieuwe bedrijven in nieuwe sectoren konden oprichten. We investeerden in innovatie en productontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling en veiligheid als basis

Vanaf de eerste dag had ik een duidelijke visie over de koers van het bedrijf en de bijbehorende normen en waarden. Het welzijn van de medewerkers gaat boven het maken van winst. Winst is daarna een logisch gevolg. De mens, zijn ontwikkeling en een veilige organisatiecultuur vormen voor mij de basis. Bij elke overname, hoe groot het bedrijf ook groeide, die waarden heb ik nooit uit het oog verloren.

Werkgever met aantrekkingskracht

De sleutel voor het succes lag vooral in de cultuur van het bedrijf. Jong, snel, innovatief en modern. Maar bovenal veilig en enthousiasmerend. Dat kenmerkte onze organisatie. Die cultuur was ‘buiten’ zichtbaar en voelbaar en mensen benaderden óns om bij ons te mogen werken. We groeiden van enkele personeelsleden in 2001 tot een groep van meerdere bedrijven met ruim 230 medewerkers in 2018.

Elk bedrijfsonderdeel zelf doorlopen

In die 17 jaar heb ik élk aspect van het runnen van een bedrijf uitgevoerd. Boekte ik eerst zelf de inkoopfacturen in de administratie, later hadden we een financiële administratie met 5 professionals. Voerde ik in het begin zelf de sollicitatiegesprekken, later hadden we een HR-afdeling met 3 medewerkers.

Leergeld = waardevolle ervaring

Alles heb ik meegemaakt, ups én downs. Ik heb leergeld betaald, veel, maar het heeft me alles gebracht. Een enorme berg waardevolle kennis en ervaring bij het opzetten en uitbouwen van bedrijven. Al in die tijd begeleidde ik starters en groeiers met hun business.

Ervaring inzetten voor anderen

Door de groei van de groep bedrijven kozen we ervoor alle administratieve en ondersteunende medewerkers (23 fte) onder te brengen in een aparte organisatie. Al snel werkte dat nieuwe bedrijf niet alleen voor de verschillende onderdelen van de groep van de groep, maar ook voor andere, externe organisaties.

Ik wil ook groeien met mijn bedrijf Bekijk wat ik voor jou kan doen