Skip to content
home-banner-01
Meer dan 30 jaar ervaring in het
oprichten, inrichten en
uitbouwen van ondernemingen
home-banner-02
Ons uitgangspunt is dat we de basisbehoeftes van de
ondernemer en zijn medewerkers invullen, zodat zij vanuit deze positie
het meest optimaal kunnen fungeren

GNS staat jou als MKB'er ter zijde

Vaak is het voor een MKB-er moeilijk om aan alle kwalificaties te voldoen. Je kunt immers niet én een goede techneut zijn én een commerciële tijger én een financieel goeroe. Afgezien van de natuurlijke contradicties die hierin zitten is het tijdsgebrek of simpelweg het gebrek aan kennis waardoor je één of meer aspecten van je bedrijf niet goed of goed genoeg kunt invullen. Wij bieden de mogelijkheid om het financiële stuk in te vullen door de ondernemer ter zijde te staan in het nemen van zijn beslissingen door alle keuzemogelijkheden voor te bereiden en te voorzien van voor- en nadelen. De keuze moet de ondernemer toch zelf maken.

Daarnaast begeleiden we de ondernemer in het voorbereiden en opvolgen van zijn managementtaak door hem te ondersteunen bij het bepalen van zijn visie en strategie, het opzetten van zijn beleid en daaraan gekoppeld de budgetten. Verder ondersteunen we op het naleven van het budget en rapporteren we over de realisatie en de afwijkingen van het budget zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.

Creëer elke dag een nieuw idee

Zet jezelf geen vaste doelen, de wereld verandert elke dag.

Dit vinden wij belangrijk:

We ageren vanuit een aantal waarden en normen:
  • Iedereen wordt gelijk en met respect behandeld
  • Alle deelnemers in het project worden als gelijkwaardig beschouwd
  • Bevlogen en betrokken
  • Loyaal en trouw
  • Eerlijk en open

Financieel management voor het MKB

GNS houdt zich bezig met het financieel management voor het MKB. Financieel management betekend in dit geval dat we ons bezig houden met:

Strategische ondersteuning

Bepalen visie en strategie, vaststellen volgens welk beleid gewerkt wordt en welke doelstellingen (budget) daaraan gekoppeld kan worden.

Cashflow Management

Het begeleiden en coachen bij het nemen van de juiste keuzes bij de omgang, planning, reserveringen en risicomanagement omtrent cashflow.

Kosten / batenanalyses (investeringsbeslissingen)

Het opzetten van kosten-baten berekeningen om een gedegen beslissing te kunnen nemen over de voorgenomen investering.

Begeleiding bij het opstarten, beëindigingen, fusies en overnames

Het begeleiden en coachen bij het nemen van de juiste keuzes bij de omgang, planning, reserveringen en risicomanagement omtrent cashflow.

Management informatie

Vaststellen van kritische prestatie indicatoren waar de performance van het bedrijf op gemeten en beoordeeld kan worden en het inrichten van de beschikbare informatiesystemen zodat aan alle eisen voldaan wordt.

Financieel Management

Opzetten van budgetstructuren, meten van de realisatie en bijsturen van de onderneming.

Opzetten organisatiestructuren, reorganisaties en herstructureringen

Bepalen van de beste organisatiestructuur, rechtsvorm en samenwerkingsvormen die het beste passen bij de activiteiten van het bedrijf maar ook de persoonlijkheid van de ondernemer.

Ondernemingsplannen en financieringsaanvragen

Het opstellen van financieringsaanvragen en het begeleiden bij het opzetten van ondernemingsplannen die als basis dient voor een financieringsaanvraag;.

Neem contact op

We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen.
Neem contact op via het contactformulier of kom langs!

Wij werken voor:

logo5
logo4
logo3
logo2
logo1